Giới thiệu

Giới thiệu Gia Lộc
Là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản. Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc có bề dày kinh nghiệm của một công ty tiên phong và bản lĩnh vững vàng.

Thẩm định giá

Tin tức & sự kiện

Tin tức tài chính

TTCK: Thận trọng!
Các giao dịch trong thời gian này cầnthận trọng trước khi Vnindex tìm được vùng đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư dài hạncó thể tận dụng cơ hội giảm điểm để mua các cổ phiếu cơ bản, tỷ lệ cổ tức cao và thuộc các ngành nghề hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế của Việt Nam.

Văn bản nhà nước

Thông báo doanh nghiệp hành nghề năm 2014
Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2014

Tuyển dụng

Nhân viên nghiệp vụ thẩm định
Điều tra, thu thập thông tin về tài sản cần thẩm định; Phân tích và tổng hợp thông tin về tài sản thu thập được;