Giới thiệu

Giới thiệu Gia Lộc
Là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản. Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc có bề dày kinh nghiệm của một công ty tiên phong và bản lĩnh vững vàng.

Thẩm định giá

Tin tức & sự kiện

Doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội phát triển năm 2015
Trong những tháng cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp trong nước đã chứng kiến nhiều cải thiện về điều kiện kinh doanh từ luật pháp đến những thay đổi về thủ tục hành chính. Những điểm mới này chắc chắn sẽ mở ra triển vọng tốt cho sản xuất, kinh doanh trong năm 2015.

Tin tức tài chính

Văn bản nhà nước

Thông báo doanh nghiệp hành nghề năm 2014
Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2014