Giới thiệu

Giới thiệu Gia Lộc
Là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản. Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc có bề dày kinh nghiệm của một công ty tiên phong và bản lĩnh vững vàng.

Thẩm định giá

Tin tức & sự kiện

Công bố lĩnh vực "cấm" và "hạn chế" thu hút FDI
Thông tin được chú ý trong thời gian gần đây là việc Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp dựng "barie" trong thu hút FDI. Như vậy, hàng loạt lĩnh vực đầu tư sẽ không còn cửa để đặt chân vào các tỉnh này.

Tin tức tài chính

Văn bản nhà nước

Thông báo doanh nghiệp hành nghề năm 2014
Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2014

Tuyển dụng

Nhân viên đối ngoại
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tượng khách hàng tiềm năng.,,,,,