Giới thiệu Gia Lộc

1.Công ty tiên phong:

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc ra đời và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0102005127, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội. Như vậy, chúng tôi là công ty tiên phong trong lĩnh vực thẩm định giá.

Ngoài ra, chúng tôi hoạt động dựa theo Thông báo số 572/STC – BG ngày 04/02/2013 của Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức tư vấn thẩm định giá đủ năng lực thực hiện thẩm định giá đất, giá nhà tái định cư phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính v/v công bố danh sách thẩm định viên về giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 

2.Tầm nhìn và sứ mệnh:

Trên cơ sở là một công ty tiên phong, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định (từ năm 2006), chúng tôi không ngừng hoàn thiện tư duy điều hành, cải thiện môi trường làm việc và hoàn thiện đội ngũ chuyên gia, cán bộ nhân viên để hướng đến tầm nhìn là một công ty hoạt động chuyên nghiệp và hàng đầu trong các lĩnh vực Thẩm định giá; Đấu giá; Tư vấn thiết kế, lập dự án; Thẩm định kỹ thuật, công nghệ và dự án đầu tư; Môi giới, giao dịch bất động sản.

3.Quan hệ hợp tác:

Gia Lộc có bề dày kinh nghiệm từ các thành viên sáng lập và Ban điều hành công ty. Đồng thời Giám đốc công ty chúng tôi đặc biệt coi trọng và thành công trong các mối quan hệ song phương, hợp tác lâu dài với các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính, tín dụng địa ốc, kinh tế và các nhà đầu tư có uy tín.

4.Hành động

Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu dựa trên kinh nghiệm, nguồn nhân lực cao với công nghệ tiên tiến và bản lĩnh vững vàng của một công ty tiên phong.